Node.js Stripe: Update a Dispute

Back to Index

Submit evidence for a dispute with the given ID.

Documentation: https://stripe.com/docs/api/curl#update_dispute

CURL Command

curl -X POST https://api.stripe.com/v1/disputes/dp_1BnETJGswQrCoh0Xefx4zP2a \
  -u STRIPE_SECRET_KEY: \
  -d evidence[customer_name]="Isabella Williams" \
  -d evidence[product_description]="Comfortable cotton t-shirt" \
  -d evidence[shipping_documentation]=file_1BnEEuGswQrCoh0XqB3XkqAg

Node.js Example

var os = require('os');
if (os.platform() == 'win32') { 
  var chilkat = require('chilkat_node6_win32'); 
} else if (os.platform() == 'linux') {
  if (os.arch() == 'arm') {
    var chilkat = require('chilkat_node6_arm');
  } else if (os.arch() == 'x86') {
    var chilkat = require('chilkat_node6_linux32');
  } else {
    var chilkat = require('chilkat_node6_linux64');
  }
} else if (os.platform() == 'darwin') {
  var chilkat = require('chilkat_node6_macosx');
}

function chilkatExample() {

  var rest = new chilkat.Rest();
  var success;

  // URL: https://api.stripe.com/v1/disputes/dp_1BnETJGswQrCoh0Xefx4zP2a
  var bTls = true;
  var port = 443;
  var bAutoReconnect = true;
  success = rest.Connect("api.stripe.com",port,bTls,bAutoReconnect);
  if (success !== true) {
    console.log("ConnectFailReason: " + rest.ConnectFailReason);
    console.log(rest.LastErrorText);
    return;
  }

  rest.SetAuthBasic("STRIPE_SECRET_KEY","");

  rest.AddQueryParam("evidence[customer_name]","Isabella Williams");
  rest.AddQueryParam("evidence[product_description]","Comfortable cotton t-shirt");
  rest.AddQueryParam("evidence[shipping_documentation]","file_1BnEEuGswQrCoh0XqB3XkqAg");

  var strResponseBody = rest.FullRequestFormUrlEncoded("POST","/v1/disputes/dp_1BnETJGswQrCoh0Xefx4zP2a");
  if (rest.LastMethodSuccess !== true) {
    console.log(rest.LastErrorText);
    return;
  }

  var jsonResponse = new chilkat.JsonObject();
  jsonResponse.Load(strResponseBody);

  var id;
  var object;
  var amount;
  var balance_transaction;
  var charge;
  var created;
  var currency;
  var evidenceProduct_description;
  var evidenceCustomer_name;
  var evidenceCustomer_email_address;
  var evidenceBilling_address;
  var evidenceCustomer_purchase_ip;
  var evidenceShipping_address;
  var evidenceShipping_date;
  var evidenceShipping_carrier;
  var evidenceShipping_tracking_number;
  var evidenceService_date;
  var evidenceAccess_activity_log;
  var evidenceDuplicate_charge_id;
  var evidenceDuplicate_charge_explanation;
  var evidenceRefund_policy_disclosure;
  var evidenceRefund_refusal_explanation;
  var evidenceCancellation_policy_disclosure;
  var evidenceCancellation_rebuttal;
  var evidenceUncategorized_text;
  var evidenceCustomer_signature;
  var evidenceReceipt;
  var evidenceShipping_documentation;
  var evidenceService_documentation;
  var evidenceDuplicate_charge_documentation;
  var evidenceRefund_policy;
  var evidenceCancellation_policy;
  var evidenceCustomer_communication;
  var evidenceUncategorized_file;
  var evidence_detailsDue_by;
  var evidence_detailsHas_evidence;
  var evidence_detailsPast_due;
  var evidence_detailsSubmission_count;
  var is_charge_refundable;
  var livemode;
  var reason;
  var status;
  var i;
  var count_i;

  id = jsonResponse.StringOf("id");
  object = jsonResponse.StringOf("object");
  amount = jsonResponse.IntOf("amount");
  balance_transaction = jsonResponse.StringOf("balance_transaction");
  charge = jsonResponse.StringOf("charge");
  created = jsonResponse.IntOf("created");
  currency = jsonResponse.StringOf("currency");
  evidenceProduct_description = jsonResponse.StringOf("evidence.product_description");
  evidenceCustomer_name = jsonResponse.StringOf("evidence.customer_name");
  evidenceCustomer_email_address = jsonResponse.IsNullOf("evidence.customer_email_address");
  evidenceBilling_address = jsonResponse.IsNullOf("evidence.billing_address");
  evidenceCustomer_purchase_ip = jsonResponse.IsNullOf("evidence.customer_purchase_ip");
  evidenceShipping_address = jsonResponse.IsNullOf("evidence.shipping_address");
  evidenceShipping_date = jsonResponse.IsNullOf("evidence.shipping_date");
  evidenceShipping_carrier = jsonResponse.IsNullOf("evidence.shipping_carrier");
  evidenceShipping_tracking_number = jsonResponse.IsNullOf("evidence.shipping_tracking_number");
  evidenceService_date = jsonResponse.IsNullOf("evidence.service_date");
  evidenceAccess_activity_log = jsonResponse.IsNullOf("evidence.access_activity_log");
  evidenceDuplicate_charge_id = jsonResponse.IsNullOf("evidence.duplicate_charge_id");
  evidenceDuplicate_charge_explanation = jsonResponse.IsNullOf("evidence.duplicate_charge_explanation");
  evidenceRefund_policy_disclosure = jsonResponse.IsNullOf("evidence.refund_policy_disclosure");
  evidenceRefund_refusal_explanation = jsonResponse.IsNullOf("evidence.refund_refusal_explanation");
  evidenceCancellation_policy_disclosure = jsonResponse.IsNullOf("evidence.cancellation_policy_disclosure");
  evidenceCancellation_rebuttal = jsonResponse.IsNullOf("evidence.cancellation_rebuttal");
  evidenceUncategorized_text = jsonResponse.IsNullOf("evidence.uncategorized_text");
  evidenceCustomer_signature = jsonResponse.IsNullOf("evidence.customer_signature");
  evidenceReceipt = jsonResponse.IsNullOf("evidence.receipt");
  evidenceShipping_documentation = jsonResponse.StringOf("evidence.shipping_documentation");
  evidenceService_documentation = jsonResponse.IsNullOf("evidence.service_documentation");
  evidenceDuplicate_charge_documentation = jsonResponse.IsNullOf("evidence.duplicate_charge_documentation");
  evidenceRefund_policy = jsonResponse.IsNullOf("evidence.refund_policy");
  evidenceCancellation_policy = jsonResponse.IsNullOf("evidence.cancellation_policy");
  evidenceCustomer_communication = jsonResponse.IsNullOf("evidence.customer_communication");
  evidenceUncategorized_file = jsonResponse.IsNullOf("evidence.uncategorized_file");
  evidence_detailsDue_by = jsonResponse.IntOf("evidence_details.due_by");
  evidence_detailsHas_evidence = jsonResponse.BoolOf("evidence_details.has_evidence");
  evidence_detailsPast_due = jsonResponse.BoolOf("evidence_details.past_due");
  evidence_detailsSubmission_count = jsonResponse.IntOf("evidence_details.submission_count");
  is_charge_refundable = jsonResponse.BoolOf("is_charge_refundable");
  livemode = jsonResponse.BoolOf("livemode");
  reason = jsonResponse.StringOf("reason");
  status = jsonResponse.StringOf("status");
  i = 0;
  count_i = jsonResponse.SizeOfArray("balance_transactions");
  while (i < count_i) {
    jsonResponse.I = i;
    i = i+1;
  }


}

chilkatExample();

Sample JSON Response Body

{
 "id": "dp_1BnETJGswQrCoh0Xefx4zP2a",
 "object": "dispute",
 "amount": 1000,
 "balance_transaction": "txn_1BnETJGswQrCoh0XPNBs9uW2",
 "balance_transactions": [
 ],
 "charge": "ch_1BnETJGswQrCoh0XlANDK278",
 "created": 1516662781,
 "currency": "usd",
 "evidence": {
  "product_description": "Comfortable cotton t-shirt",
  "customer_name": "Isabella Williams",
  "customer_email_address": null,
  "billing_address": null,
  "customer_purchase_ip": null,
  "shipping_address": null,
  "shipping_date": null,
  "shipping_carrier": null,
  "shipping_tracking_number": null,
  "service_date": null,
  "access_activity_log": null,
  "duplicate_charge_id": null,
  "duplicate_charge_explanation": null,
  "refund_policy_disclosure": null,
  "refund_refusal_explanation": null,
  "cancellation_policy_disclosure": null,
  "cancellation_rebuttal": null,
  "uncategorized_text": null,
  "customer_signature": null,
  "receipt": null,
  "shipping_documentation": "file_1BnEEuGswQrCoh0XqB3XkqAg",
  "service_documentation": null,
  "duplicate_charge_documentation": null,
  "refund_policy": null,
  "cancellation_policy": null,
  "customer_communication": null,
  "uncategorized_file": null
 },
 "evidence_details": {
  "due_by": 1518307199,
  "has_evidence": false,
  "past_due": false,
  "submission_count": 0
 },
 "is_charge_refundable": false,
 "livemode": false,
 "metadata": {},
 "reason": "general",
 "status": "needs_response"
}