Node.js Stripe: Retrieve a Balance Transaction

Back to Index

Retrieves the balance transaction with the given ID.

Documentation: https://stripe.com/docs/api/curl#balance_transaction_retrieve

CURL Command

curl https://api.stripe.com/v1/balance/history/txn_1BnETJGswQrCoh0XxO2tGYr7 \
  -u STRIPE_SECRET_KEY:

Node.js Example

var os = require('os');
if (os.platform() == 'win32') { 
  var chilkat = require('chilkat_node6_win32'); 
} else if (os.platform() == 'linux') {
  if (os.arch() == 'arm') {
    var chilkat = require('chilkat_node6_arm');
  } else if (os.arch() == 'x86') {
    var chilkat = require('chilkat_node6_linux32');
  } else {
    var chilkat = require('chilkat_node6_linux64');
  }
} else if (os.platform() == 'darwin') {
  var chilkat = require('chilkat_node6_macosx');
}

function chilkatExample() {

  var rest = new chilkat.Rest();
  var success;

  // URL: https://api.stripe.com/v1/balance/history/txn_1BnETJGswQrCoh0XxO2tGYr7
  var bTls = true;
  var port = 443;
  var bAutoReconnect = true;
  success = rest.Connect("api.stripe.com",port,bTls,bAutoReconnect);
  if (success !== true) {
    console.log("ConnectFailReason: " + rest.ConnectFailReason);
    console.log(rest.LastErrorText);
    return;
  }

  rest.SetAuthBasic("STRIPE_SECRET_KEY","");

  var sbResponseBody = new chilkat.StringBuilder();
  success = rest.FullRequestNoBodySb("GET","/v1/balance/history/txn_1BnETJGswQrCoh0XxO2tGYr7",sbResponseBody);
  if (success !== true) {
    console.log(rest.LastErrorText);
    return;
  }

  var jsonResponse = new chilkat.JsonObject();
  jsonResponse.LoadSb(sbResponseBody);

  var id;
  var object;
  var amount;
  var available_on;
  var created;
  var currency;
  var description;
  var exchange_rate;
  var fee;
  var net;
  var source;
  var status;
  var type;
  var i;
  var count_i;

  id = jsonResponse.StringOf("id");
  object = jsonResponse.StringOf("object");
  amount = jsonResponse.IntOf("amount");
  available_on = jsonResponse.IntOf("available_on");
  created = jsonResponse.IntOf("created");
  currency = jsonResponse.StringOf("currency");
  description = jsonResponse.IsNullOf("description");
  exchange_rate = jsonResponse.IsNullOf("exchange_rate");
  fee = jsonResponse.IntOf("fee");
  net = jsonResponse.IntOf("net");
  source = jsonResponse.StringOf("source");
  status = jsonResponse.StringOf("status");
  type = jsonResponse.StringOf("type");
  i = 0;
  count_i = jsonResponse.SizeOfArray("fee_details");
  while (i < count_i) {
    jsonResponse.I = i;
    i = i+1;
  }


}

chilkatExample();

Sample JSON Response Body

{
 "id": "txn_1BnETJGswQrCoh0XxO2tGYr7",
 "object": "balance_transaction",
 "amount": 100,
 "available_on": 1516662781,
 "created": 1516662781,
 "currency": "usd",
 "description": null,
 "exchange_rate": null,
 "fee": 0,
 "fee_details": [
 ],
 "net": 100,
 "source": "ch_1BnETJGswQrCoh0XTs0EERBj",
 "status": "pending",
 "type": "charge"
}