Tcl HMRC VAT MTD: Retrieve VAT obligations

Back to Index

Retrieve VAT obligations

Documentation: https://developer.service.hmrc.gov.uk/api-documentation/docs/api/service/vat-api/1.0#_retrieve-vat-obligations_get_accordion

CURL Command

curl -X GET https://test-api.service.hmrc.gov.uk/organisations/vat/MY_HMRC_VRN/obligations?from=2018-06-25&to=2019-01-01 \
-H 'Authorization: Bearer HMRC_ACCESS_TOKEN' \
-H 'Accept: application/vnd.hmrc.1.0+json'

Tcl Example


load ./chilkat.dll

set rest [new_CkRest]

# URL: https://test-api.service.hmrc.gov.uk/organisations/vat/MY_HMRC_VRN/obligations?from=2018-06-25&to=2019-01-01
set bTls 1
set port 443
set bAutoReconnect 1
set success [CkRest_Connect $rest "test-api.service.hmrc.gov.uk" $port $bTls $bAutoReconnect]
if {[expr $success != 1]} then {
  puts "ConnectFailReason: [CkRest_get_ConnectFailReason $rest]"
  puts [CkRest_lastErrorText $rest]
  delete_CkRest $rest
  exit
}

CkRest_AddHeader $rest "Authorization" "Bearer HMRC_ACCESS_TOKEN"
CkRest_AddHeader $rest "Accept" "application/vnd.hmrc.1.0+json"

set sbResponseBody [new_CkStringBuilder]

set success [CkRest_FullRequestNoBodySb $rest "GET" "/organisations/vat/MY_HMRC_VRN/obligations?from=2018-06-25&to=2019-01-01" $sbResponseBody]
if {[expr $success != 1]} then {
  puts [CkRest_lastErrorText $rest]
  delete_CkRest $rest
  delete_CkStringBuilder $sbResponseBody
  exit
}

set respStatusCode [CkRest_get_ResponseStatusCode $rest]
if {[expr $respStatusCode >= 400]} then {
  puts "Response Status Code = $respStatusCode"
  puts "Response Header:"
  puts [CkRest_responseHeader $rest]
  puts "Response Body:"
  puts [CkStringBuilder_getAsString $sbResponseBody]
  delete_CkRest $rest
  delete_CkStringBuilder $sbResponseBody
  exit
}

set jsonResponse [new_CkJsonObject]

CkJsonObject_LoadSb $jsonResponse $sbResponseBody

# See the Online Tool for Generating JSON Parse Code

set i 0
set count_i [CkJsonObject_SizeOfArray $jsonResponse "obligations"]
while {[expr $i < $count_i]} {
  CkJsonObject_put_I $jsonResponse $i
  set start [CkJsonObject_stringOf $jsonResponse "obligations[i].start"]
  set end [CkJsonObject_stringOf $jsonResponse "obligations[i].end"]
  set due [CkJsonObject_stringOf $jsonResponse "obligations[i].due"]
  set status [CkJsonObject_stringOf $jsonResponse "obligations[i].status"]
  set periodKey [CkJsonObject_stringOf $jsonResponse "obligations[i].periodKey"]
  set received [CkJsonObject_stringOf $jsonResponse "obligations[i].received"]
  set i [expr $i + 1]
}

delete_CkRest $rest
delete_CkStringBuilder $sbResponseBody
delete_CkJsonObject $jsonResponse

Sample JSON Response Body

{
 "obligations": [
  {
   "start": "2017-01-01",
   "end": "2017-03-31",
   "due": "2017-05-07",
   "status": "F",
   "periodKey": "18A1",
   "received": "2017-05-06"
  },
  {
   "start": "2017-04-01",
   "end": "2017-06-30",
   "due": "2017-08-07",
   "status": "O",
   "periodKey": "18A2"
  }
 ]
}