Node.js Google Calendar: Get Calendar

Back to Index

Returns an entry on the user's calendar list.
This example gets the calendar having the ID = "support@chilkatcloud.com".

Documentation: https://developers.google.com/google-apps/calendar/v3/reference/calendarList/get


var os = require('os');
if (os.platform() == 'win32') { 
  var chilkat = require('chilkat_node6_win32'); 
} else if (os.platform() == 'linux') {
  if (os.arch() == 'arm') {
    var chilkat = require('chilkat_node6_arm');
  } else if (os.arch() == 'x86') {
    var chilkat = require('chilkat_node6_linux32');
  } else {
    var chilkat = require('chilkat_node6_linux64');
  }
} else if (os.platform() == 'darwin') {
  var chilkat = require('chilkat_node6_macosx');
}

function chilkatExample() {

  var rest = new chilkat.Rest();
  var success;

  //  Provide a previously obtained OAuth2 access token.
  var oauth2 = new chilkat.OAuth2();
  oauth2.AccessToken = "OAUTH2_ACCESS_TOKEN";
  rest.SetAuthOAuth2(oauth2);

  success = rest.Connect("www.googleapis.com",443,true,true);
  if (success !== true) {
    console.log(rest.LastErrorText);
    return;
  }

  var sbJson = new chilkat.StringBuilder();
  success = rest.FullRequestNoBodySb("GET","/calendar/v3/users/me/calendarList/support@chilkatcloud.com",sbJson);
  if (success !== true) {
    console.log(rest.LastErrorText);
    return;
  }

  if (rest.ResponseStatusCode !== 200) {
    console.log("Received error response code: " + rest.ResponseStatusCode);
    console.log("Response body:");
    console.log(sbJson.GetAsString());
    return;
  }

  var json = new chilkat.JsonObject();
  json.LoadSb(sbJson);

  // The following code parses the JSON response.
  // A sample JSON response is shown below the sample code.
  var kind;
  var etag;
  var id;
  var summary;
  var timeZone;
  var colorId;
  var backgroundColor;
  var foregroundColor;
  var selected;
  var accessRole;
  var primary;
  var i;
  var count_i;
  var method;
  var minutes;
  var type;

  kind = json.StringOf("kind");
  etag = json.StringOf("etag");
  id = json.StringOf("id");
  summary = json.StringOf("summary");
  timeZone = json.StringOf("timeZone");
  colorId = json.StringOf("colorId");
  backgroundColor = json.StringOf("backgroundColor");
  foregroundColor = json.StringOf("foregroundColor");
  selected = json.BoolOf("selected");
  accessRole = json.StringOf("accessRole");
  primary = json.BoolOf("primary");
  i = 0;
  count_i = json.SizeOfArray("defaultReminders");
  while (i < count_i) {
    json.I = i;
    method = json.StringOf("defaultReminders[i].method");
    minutes = json.IntOf("defaultReminders[i].minutes");
    i = i+1;
  }

  i = 0;
  count_i = json.SizeOfArray("notificationSettings.notifications");
  while (i < count_i) {
    json.I = i;
    type = json.StringOf("notificationSettings.notifications[i].type");
    method = json.StringOf("notificationSettings.notifications[i].method");
    i = i+1;
  }

  console.log("Example Completed.");

}

chilkatExample();

Sample JSON Response Body

{
 "kind": "calendar#calendarListEntry",
 "etag": "\"1465249947472000\"",
 "id": "support@chilkatcloud.com",
 "summary": "support@chilkatcloud.com",
 "timeZone": "America/Chicago",
 "colorId": "14",
 "backgroundColor": "#9fe1e7",
 "foregroundColor": "#000000",
 "selected": true,
 "accessRole": "owner",
 "defaultReminders": [
  {
   "method": "popup",
   "minutes": 10
  }
 ],
 "notificationSettings": {
  "notifications": [
   {
    "type": "eventCreation",
    "method": "email"
   },
   {
    "type": "eventChange",
    "method": "email"
   },
   {
    "type": "eventCancellation",
    "method": "email"
   },
   {
    "type": "eventResponse",
    "method": "email"
   }
  ]
 },
 "primary": true
}