Node.js Google Calendar: List Calendars

Back to Index

Returns entries on the user's calendar list.

Documentation: https://developers.google.com/google-apps/calendar/v3/reference/calendarList/list


var os = require('os');
if (os.platform() == 'win32') { 
  var chilkat = require('chilkat_node6_win32'); 
} else if (os.platform() == 'linux') {
  if (os.arch() == 'arm') {
    var chilkat = require('chilkat_node6_arm');
  } else if (os.arch() == 'x86') {
    var chilkat = require('chilkat_node6_linux32');
  } else {
    var chilkat = require('chilkat_node6_linux64');
  }
} else if (os.platform() == 'darwin') {
  var chilkat = require('chilkat_node6_macosx');
}

function chilkatExample() {

  var rest = new chilkat.Rest();
  var success;

  //  Provide a previously obtained OAuth2 access token.
  var oauth2 = new chilkat.OAuth2();
  oauth2.AccessToken = "OAUTH2_ACCESS_TOKEN";
  rest.SetAuthOAuth2(oauth2);

  success = rest.Connect("www.googleapis.com",443,true,true);
  if (success !== true) {
    console.log(rest.LastErrorText);
    return;
  }

  var sbJson = new chilkat.StringBuilder();
  success = rest.FullRequestNoBodySb("GET","/calendar/v3/users/me/calendarList",sbJson);
  if (success !== true) {
    console.log(rest.LastErrorText);
    return;
  }

  if (rest.ResponseStatusCode !== 200) {
    console.log("Received error response code: " + rest.ResponseStatusCode);
    console.log("Response body:");
    console.log(sbJson.GetAsString());
    return;
  }

  var json = new chilkat.JsonObject();
  json.LoadSb(sbJson);

  // The following code parses the JSON response.
  // A sample JSON response is shown below the sample code.
  var kind;
  var etag;
  var nextSyncToken;
  var i;
  var count_i;
  var id;
  var summary;
  var timeZone;
  var colorId;
  var backgroundColor;
  var foregroundColor;
  var selected;
  var accessRole;
  var primary;
  var j;
  var count_j;
  var method;
  var minutes;
  var type;

  kind = json.StringOf("kind");
  etag = json.StringOf("etag");
  nextSyncToken = json.StringOf("nextSyncToken");
  i = 0;
  count_i = json.SizeOfArray("items");
  while (i < count_i) {
    json.I = i;
    kind = json.StringOf("items[i].kind");
    etag = json.StringOf("items[i].etag");
    id = json.StringOf("items[i].id");
    summary = json.StringOf("items[i].summary");
    timeZone = json.StringOf("items[i].timeZone");
    colorId = json.StringOf("items[i].colorId");
    backgroundColor = json.StringOf("items[i].backgroundColor");
    foregroundColor = json.StringOf("items[i].foregroundColor");
    selected = json.BoolOf("items[i].selected");
    accessRole = json.StringOf("items[i].accessRole");
    primary = json.BoolOf("items[i].primary");
    j = 0;
    count_j = json.SizeOfArray("items[i].defaultReminders");
    while (j < count_j) {
      json.J = j;
      method = json.StringOf("items[i].defaultReminders[j].method");
      minutes = json.IntOf("items[i].defaultReminders[j].minutes");
      j = j+1;
    }

    j = 0;
    count_j = json.SizeOfArray("items[i].notificationSettings.notifications");
    while (j < count_j) {
      json.J = j;
      type = json.StringOf("items[i].notificationSettings.notifications[j].type");
      method = json.StringOf("items[i].notificationSettings.notifications[j].method");
      j = j+1;
    }

    i = i+1;
  }

  console.log("Example Completed.");

}

chilkatExample();

Sample JSON Response Body

{
 "kind": "calendar#calendarList",
 "etag": "\"p33gdfl6bualde0g\"",
 "nextSyncToken": "CODX1MvyqtcCEhhzdXBwb3J0QGNoaWxrYXRjbG91ZC5jb20=",
 "items": [
 {
  "kind": "calendar#calendarListEntry",
  "etag": "\"1465249947472000\"",
  "id": "support@chilkatcloud.com",
  "summary": "support@chilkatcloud.com",
  "timeZone": "America/Chicago",
  "colorId": "14",
  "backgroundColor": "#9fe1e7",
  "foregroundColor": "#000000",
  "selected": true,
  "accessRole": "owner",
  "defaultReminders": [
  {
   "method": "popup",
   "minutes": 10
  }
  ],
  "notificationSettings": {
  "notifications": [
   {
   "type": "eventCreation",
   "method": "email"
   },
   {
   "type": "eventChange",
   "method": "email"
   },
   {
   "type": "eventCancellation",
   "method": "email"
   },
   {
   "type": "eventResponse",
   "method": "email"
   }
  ]
  },
  "primary": true
 },
 {
  "kind": "calendar#calendarListEntry",
  "etag": "\"1502373382732000\"",
  "id": "#contacts@group.v.calendar.google.com",
  "summary": "Contacts",
  "timeZone": "America/Chicago",
  "colorId": "13",
  "backgroundColor": "#92e1c0",
  "foregroundColor": "#000000",
  "selected": true,
  "accessRole": "reader",
  "defaultReminders": []
 },
 {
  "kind": "calendar#calendarListEntry",
  "etag": "\"1502373376447000\"",
  "id": "en.usa#holiday@group.v.calendar.google.com",
  "summary": "Holidays in United States",
  "timeZone": "America/Chicago",
  "colorId": "8",
  "backgroundColor": "#16a765",
  "foregroundColor": "#000000",
  "selected": true,
  "accessRole": "reader",
  "defaultReminders": []
 }
 ]
}